Kunskapsbanken

Kunskapsbanken är stället där lite längre och fördjupande material om ämnen som berör Aikido författade av klubbens medlemmar samlas för alla som är intresserade att ta del av.

Aikido-uppvärmning

Aikido

  • Grundteknikerna i Aiki-jo: AIKI-JO-SUBURI.pdf (59.4 Kb).
  • Peters blogg. Vår grundare, tidigare mentor och huvudinstruktör, Peter Niesing, bloggade några år om aikido och aikidorelaterade ämnen i slutet av sitt liv på adressen niesing.blogspot.com. För att säkerställa att innehållet lever kvar i framtiden har vi sammanställt det i ett kompendium.
    Peter Niesings Blogg – En sammanställning.pdf (1Mb).
  • Peters kritatavlor. När vår grundare, tidigare mentor och huvudinstruktör, Peter Niesing undervisade aikido brukade han använda dojons kritatavlor som mindmaps. Somliga av dessa anteckningar finns avfotograferade för att minnas Peter och ta med i egna studier och undervisningar.
    Peters kritatavlor (Google Drive).

Avspänning

  • Aktiv avspänning. Under helgen v.43 -09 hade Marks Budoklubb ett seminarium som avhandlade bland annat avspänning. Peter Niesing har därifrån sammanställt en övningsbeskrivning av aktiv avspänning.
    aktiv_avspanning.pdf (4.1Mb).