Tolkning av ordet aikido

Vi börjar med att titta på de tre Kanji: ai, ki och do som tillsammans bildar ordet aikido separat och ser vad de betyder. Vi kan börja japanskt och titta uppifrån och ner så har vi först ai som ser ut så här:

Japanska skrivtecknet för AiSjälva tecknet består av tre delar, det två strecken som är lutade mot varandra överst på tecknet är tecknet för människa (kan tänka sig som två ben från sidan). Under människotecknet har vi ett liggande streck som är det japanska tecknet för räkneordet ett. Sedan under ettan har vi en symbol som föreställer en mun. Sätter man ihop dessa tre sakerna så får man en bild av människor som alla talar med samma mun, där det sker råder det harmoni och det är det ordet ai betyder, harmoni.
Inom aikidon så är harmonin ett sätt att förhålla sig till kraften som en partner utvecklar mot dig i en utmaning. Förhållningssättet går ut på att i stället för att stå i vägen för kraften och utsätta sig för dess verkan genom att blockera den eller stoppa upp den så flyttar man sig undan för den, man accepterar den helt enkelt och sen kan man leda den vidare. Det är att vara i harmoni med skeendet.

Vi går vidare och tittar på nästa tecken som är ki och ser ut så här:
Japanska skrivtecknet för KiKi består också av tre delar som bildar tecknet, men för att göra det lättare börjar vi nerifrån på tecknet och arbetar oss uppåt i stället. Det som finns underst och liknar ett kryss är tecknet för ris och ska föreställa en risplanta. Sedan har vi nåt som liknar en bock som omsluter ristecknet är tecknet för gryta. Över grytan har vi tecknet för ånga. Lägger vi ihop detta så får vi en bild där någon kokar ris. Riset ger kraft och energi åt människan när det är kokt och ätbart (ris är och har varit japans huvudsakliga jordbruksprodukt), alltså betyder ordet ki energi, livskraft och universellkraft som enligt gammal tro stod för ordning och lagbundenhet och fanns i allt som existerade. Så ki kan vara en form av energi (kraften) som talades om under beskrivningen av ai. Lägges de båda ihop så får man ordet aiki, vilket är det förhållningssätt till kraften som jag nämnde innan (även det under beskrivningen av ai).

Sista tecknet är do och det ser ut så här:
Japanska skrivtecknet för DoDo tecknet består av en sammansättning av två tecken. Dessa två är tecknet för huvud och tecknet gå framåt, avancera. Tecknet för huvud är det spretiga längst uppe som är sammansatt med något som liknar en ribbstol i en gymnastiksal. Tecknet för huvud är sedan länge ett omdiskuterat område där olika människor dryftar om det ska föreställa ett människohuvud ned massor av spretande hår eller med en ämbetshatt på, eller om de ska föreställa ett hjorthuvud med en fin hornkrona. Vet inte om en del människor tycker att de har ett bättre huvud än hjorten och därför tycker det passat med en beskrivning med hår och hatt som tydning för det som finns överst, men hjorten har ju andra sidan ett mer estetiskt huvud (även om det inte är lika välfyllt enligt oss själva) och skrivtecknen handlar ju om estetik. På senare år börjar det allt mer bli accepterat och vedertaget att hjortens huvud har varit modell för tecknet. Den hjort vi pratar om är förövrigt den kinesiskt inhemska Sikahjorten som har haft stort religiöstvärde och fortfarande anses ha viss magisk makt. Någon kanske har hört talas om malda hjorthorn i samband med ordet impotens ltpharma.com?
Det andra tecknet som stod för gå framåt, avancera, är det l:et som sträcker sig från vänster sida och under huvudtecknet.
Sammansatt bildar de tecknet do som står för väg, men jag vill skynda att påpeka att det inte är frågan om någon fyrfilig motorväg jag pratar om nu. Utan snarare en väg som leder människan genom sin psykiska utveckling. Tecknet betyder alltså huvudets frammarsch eller som vi skulle uttrycka det en mentalutveckling. Den vägen är tänkt att man ska färdas fram på genom att man tränar sitt sinne och kropp till att vara ett och det symboliseras genom just huvudet och gå framåt i tecknet.

Om vi i stället skulle ta och säga do på kinesiska skulle det bli dao, eller nyare uttryckt tao. Tao, som i Taoism (någon som har läst om kinesisk filosofi i skolan?) Tänker förövrigt inte ta upp detta samband med detta kapitel utan ville bara påvisa det.

Tittar man på helheten av tecknen så får man aikido att heta på svenska ungefär så här: Harmoni genom livskraftens väg.

Pierre Eriksson

(Redigerad 2019-04-21 där vissa ord härledande till kamp och strid har bytts ut mot ord mer passande den mer utvecklade pacifistiska syn Marks Budoklubb har anammat sedan texten ursprungligen skrevs. /Pierre)