Ordningsregler och stadgar

Ordningsregler

Vi eftersträvar ett gott och hänsynsfullt samarbete under våra träningspass. Här är våra trivselbefrämjande regler:

 1. Följ alltid tränarens råd och anvisningar. Det är tränaren som har ansvaret för trivseln, för att träningen blir effektiv, samt för din och dina medtränandes säkerhet.
 2. Försök att komma i tid till träningen.
  Om du ändå kommer försenad till träningen eller om du måste lämna mattan under pågående träning, meddela alltid tränaren innan du går på eller av mattan.
 3. Buga alltid när du går på eller av mattan.
 4. Träningen börjar och slutar med att man hälsar sittande. Då man börjar hälsar man med att säga “Onegai Shimas’ “, och då man slutar träningen med ”Domo Arigato Gozaimash’ta”.
 5. Om man kommer för sent eller måste sluta tidigt, inleder och avslutar man sin träning sittande med rätt hälsning.
 6. Undvik ”onödigt prat” under pågående träning. Aikidons rörelsemönster kan inte in i detalj förmedlas i ord, utan uppfattas bäst genom iakttagelse och intuition.
 7. Var noga med din personliga hygien. Tvätta alltid fötterna och händerna före träningen. Finger- och tånaglar skall vara kortklippta. Träningsdräkten skall vara ren och i acceptabelt skick.
 8. Ta av dig klocka och smycken innan du tränar för att undvika att skada dig själv eller dina träningskamrater.
 9. Var alltid omtänksam angående ditt eget och dina kamraters välbefinnande och anpassa utförandet av teknikerna till din partners förmåga.
 10. Träna eller visa aldrig aikidotekriiker utanför dojon. Uppvisningar som godkänts av föreningsstyrelsen är undantag från denna regel.
 11. Vi trivs alla bättre om vi har det snyggt och rent omkring oss. Därför hjälps vi åt med den allmänna städningen av träningsmattan och de övriga utrymmena som klubben disponerar.
 12. Medlemsavgiften betalas i förskott. Genom ansökan om medlemskap förbinder du dig att följa Marks Budoklubbs stadgar och att på alla sätt gagna föreningens intressen. Erlagd avgift återbetalas ej. Önskar du att avsluta ditt medlemskap skall du meddela detta till föreningens styrelse.

Stadgar

Här kan du ladda ner och läsa Marks Budoklubbs stadgar i form av  ett PDF-dokument.
» MBK Stadgar 2016.pdf

I vår stadga omnämns och hänvisas det till Japanska Budoförbundets skrivelse Budo-kensho som du kan läsa här nedan.
» BUDO KENSHO VERSION 2004.pdf