Blanketter och dokument

På denna sida finner du viktiga blanketter och dokument så som medlemsansökan och årsmöteshandlingar.

Blanketter

Skriv ut och fyll i denna blankett och lämna till din tränare för att ansöka om medlemskap i Marks Budoklubb. Blanketter finns normalt även i lokalen.

Enligt gällande lag (GDPR) som rör hantering av personuppgifter måste föreningen ha medlemmarnas samtycke för att kunna ta fotografier på medlemmarna. Därför är det viktigt att fylla i och lämna in denna blankett.

Årsmöteshandlingar

Här finns viktigaste handlingarna från senaste årsmötet att läsas och nedladdas i form av PDF-dokument.