Klubbens historia

FÖRENINGENS FÖRHISTORIA

Vid slutet av år 1972 startades de två verksamheter som år 1985 genom fusion blev till Marks Budoklubb, nämligen:
Marks Judoklubb – som grundades av Christer Johansson den 1 september 1972 – och
Marks Aikidoklubb – som grundades av Peter Niesing den 15 november 1972 i Rydal.

1972 – MARKS AIKIDOKLUBB

Föreningen Marks Aikidoklubb bildades genom beslut vid ett möte, där 11 barn och ungdomar mellan 9 och 15 år, samt 4 vuxna intressenter deltog.

Vid detta mötet valdes till:
Ordförande: Peter Niesing
Sekreterare: Peter Niesing
Kassör: Petra Voh
Styrelsesuppleant 1: Heléne Ackberger
Styrelsesuppleant 2: Bertil Ackberger
Träningsansvarig: Peter Niesing

Redan den 16 december 1972 diskuterade Christer Johansson och styrelsemedlemmar från Marks Judoklubb och Peter Niesing samt styrelsemedlemmar från Marks Aikidoklubb om man eventuellt skulle förena aikido- och judoverksamheten i en gemensam förening – dvs. en budoklubb – men med hänsyn till en del ekonomiska omständigheter beslöt man att tills vidare avstå från en sådan åtgärd.
Man kom dock överens om att samsas om en gemensam träningslokal och att så småningom tillsammans inköpa en adekvat 50 m² stor budo-träningsmatta som båda föreningarna skulle äga hälften av. Denna träningsmatta inköptes den 1 februari 1974 till en kostnad av 5 970:75 kr och kompletterades den 25 mars 1974 med ett överdrag och tillbehör till en kostnad av ca 1000:- kr.

Föreningarnas första gemensamma träningslokal var t.o.m den 24 maj 1973 en källarlokal i Lyckeskolan i Kinna. Mellan den 14 juni 1973 och 30 juni 1974 bedrevs verksamheterna emellertid i Föreningshuset i Rydal.

1974 – DEN FÖRSTA FÖRÄNDRINGEN – INTERMEZZO I MARKS FINSKA FÖRENING, SKENE

Under hösten 1974 erbjöd Marks Finska Förening (Markin Suomi Seura) genom Sakari Kokko att till aikido- och judoverksamheten upplåta en lämplig lokal inklusive dusch och bastu i sitt föreningshus på Gästgivaregatan i Skene. Eftersom någon dusch inte fanns tillgänglig i Föreningshuset i Rydal – och förbindelserna med allmänna kommunikationsmedel mellan Rydal och centralorten Kinna/Skene i stort sett saknades i anslutning till träningstiderna – kom båda föreningarna överens om att acceptera Marks Finska Förenings erbjudande.

Den 11 november 1974 flyttades så verksamheten från Rydals Föreningshus till Marks Finska Förenings lokaler i Skene. Därefter avstannade emellertid Marks Aikidoklubbs interna aktivitet – eftersom dess medlemmar beslutade att bilda en från Marks Aikidoklubb fristående aikidosektion inom Marks Finska Förening. Marks Aikidoklubb blev då fram till sin nedläggning år 2012 en ”vilande förening”. Marks Judoklubbs organisation förblev däremot intakt under tiden som den bedrev sin träningsverksamhet i Marks Finska Förenings lokal.

SAMARBETE MED SKOLORNA I MARKS KOMMUN – ”FRITT VALT ARBETE”

Förutom föreningarnas verksamhet förekom även ett ganska omfattande samarbete med högstadieskolorna i Kinna och Skene i det som på den tiden kallades ”Fritt valt arbete” i ämnena aikido och judo. I princip var det alltså aikido- och judoträning under veckans alla vardagskvällar och även en hel del FVA-aktivitet på skoltid.

DEN ANDRA FÖRÄNDRINGEN – EXODUS

Samarbetet med Marks Finska Förening blev emellertid relativt kortvarigt. Efter en mycket positiv ungdomsmedlemsutveckling bestämde Marks Finska Förenings styrelse plötsligt att man skulle avsluta sitt engagemang för aikido och judo, och istället satsa på diskodans. Därigenom blev det ett tillfälligt avbrott i aikido- och judoverksamheten – det gällde naturligtvis nu först och främst att magasinera den gemensamma träningsmattan och att hitta en ny, passande träningslokal. Marks Judoklubb ordnade den saken på egen hand och hittade också så småningom ett par nya ställen att träna på. Bland annat höll man en viss tid till i en ganska ruffig källarlokal på ålderdomshemmet Lindäng i Skene. Senare etablerade man ett samarbete med ett kollektiv på Härsjögården, Hyssna – och den 15 januari 1981 flyttade man slutligen till E-salen i Skene Folkets Hus.

1983 – NYETABLERING AV AIKIDOVERKSAMHETEN I MARKS KOMMUN

Tydligen bidrog all denna oro till att Marks Judoklubbs medlemsantal vid årsskiftet 1982-1983 hade sjunkit till en absolut bottennivå. Därför beslutade två av dess få kvarvarande medlemmar (Lars Lennartsson och John Ericsson) att kontakta Peter Niesing för att be om hjälp med rekonstruktionen av föreningens verksamhet. Då avtalades att man skulle satsa på nyrekrytering av medlemmar, ordna med regelbundna träningstider och även etablera en aikidoverksamhet inom Marks Judoklubb. Allt detta resulterade omedelbart i ett markant uppsving. Från början av 1983 och så gott som ”obefintligt”, hade medlemsantalet redan 1985 ökat till 92 – och rekordåret 1990 hade föreningen 119 medlemmar (varav 72 i aikidosektionen och 47 i judosektionen).

1985 – NAMNÄNDRING OCH AIKIDOSEKTIONENS INTRÄDE I SVENSKA BUDOFÖRBUNDET

På grund av ett alltmer växande intresse för dess aikidoverksamhet ändrade Marks Judoklubb vid årsmötet den 27/1 1985 sitt föreningsnamn till Marks Budoklubb.
Den 28/3 1985 ansökte Marks Budoklubbs aikidosektion om inträde i Svenska Budoförbundet.

Till Marks Budoklubbs första huvudstyrelse valdes som –
ordförande: Peter Niesing
kassör: John Ericsson
sekreterare: Petra Voh
Ledamot: Lars Lennartsson
Ledamot: Oskari Wiik

”GULDÅLDERN” – INKÖP AV NY TRÄNINGSMATTA – VERKSAMHETEN PÅ TOPP

Nu blev det många goda år då verksamheten blomstrade och satsningar bar frukt.

En ny 49 m² stor träningsmatta inköptes år 1998 för 27.606:- kr

AIKIDOSEKTIONEN

Aikidosektionen bedrev nu först och främst en omfattande och intensiv träningsverksamhet med tidvis som mest 5 träningspass per vecka och en hel del helgseminarier.
Dessutom etablerades en ganska intensiv samverkan med andra aikidoföreningar i regionen.

Aikidosektionen arrangerade också på hemmaplan en hel rad välfrekventerade träningsläger med meriterade aikidoinstruktörer, som Ulf Evenås sensei och Kenjiro Yoshigasaki sensei.

Många medlemmar deltog även som gäster i andra klubbars aikidolägerverksamhet, där de fick möjlighet att få instruktion av bl. a. Takeji Tomita sensei och Morihiro Saito sensei.

Andra viktiga verksamheter var kontinuerligt återkommande s. k. ”Sjuhäradsläger” med Ulf Evenås sensei som instruktör och i samverkan med Västergötlands Budoförbund det populära arrangemanget ”Aikido 99”, där Västergötlands-klubbarnas egna huvudinstruktörer undervisade, och – inte minst – en intensiv satsning på ledarutbildning, som på den tiden sponsrades av Västergötlands Budoförbund.

Alla dessa satsningar medförde att kunskapsnivån höjdes enormt hos aikidosektionens ledare och medlemmar och att kvalitén på verksamheten hela tiden ökade. Idag (januari 2013) har vi fortfarande 3 dangraderade instruktörer och en med 1 kyu. Några duktiga, engagerade medlemmar har under åren startat egna aikidoföreningar på sina respektive nya hemorter efter att de lämnat Marks Budoklubb.

Marks Budoklubb har genom sin aikidoverksamhet på ett positivt sätt påverkat många unga aikidoutövares utveckling. Det är det vi kallar självkultivering genom genuin budoträning.

JUDOSEKTIONEN

Judosektionen bedrev träning två gånger per vecka.

Efter en gynnsam utveckling från år 1983 och fram till 1985, då sektionen hade 58 medlemmar, minskade medlemsantalet under de följande åren undan för undan – med undantag för ett tillfälligt uppsving år 1990 med 47 medlemmar.

En del judosektionsmedlemmar deltog i diverse instruktörsutbildningar och man satsade även på den del tävlingsverksamhet, där det bästa resultatet blev en 1:a placering i ett VG-distriktsmästerskap (Pontus Fredriksson).

Judosektionen fick tyvärr efterhand allt svårare att rekrytera lämpliga och verkligt engagerade tränare. På något vis tappade verksamheten kontinuitet och entusiasm.

JUDOSEKTIONENS EXIT, STADGEÄNDRING OCH FÖRENINGENS NUVARANDE STATUS

1997 upphörde Marks Budoklubbs judosektion på grund av dess sektionsstyrelses, dess tränares och dess medlemmars ointresse att fortsätta med sin verksamhet.

Därefter har föreningen genomfört en stadgeändring med målsättningen att endast bedriva självkultiveringsverksamhet som är fri från tävlings- och konkurrenstendenser – som till exempel aikido, yoga, qigong och liknande .

RENOVERINGEN AV DOJON

Under juni-juli 2009 ordnade föreningen med en omfattande renovering av sin dojo. Anledningen var dels att ge träningslokalen en ”japansk prägel” och dels att göra den mer funktionell och mer lättstädad. Bl.a. fick träningsmattan en ny och ändamålsenlig sarg, taklampor flyttades till säkrare positioner och vissa utrymmen målades om. Vi har nu en alltigenom ändamålsenlig och hemtrevlig övningslokal.