Medlemsavgifter

Avgifter 2023

Aikido – Helår:

Vuxen: 2000 kr
Ungdom: 600 kr
Familj: 2400 kr
Har du inte möjlighet att träna ett helt år kan du få möjlighet att betala en terminsavgift. Kontakta oss eller prata med din instruktör om du vill veta mer.

Vuxen = person född 2003 eller tidigare
Ungdom = person född 2004 eller senare
Familj = gäller för en vuxen familjemedlem samt valfritt antal familjemedlemmar födda 1999 eller senare

Avgifter betalas lämpligen till Marks Budoklubbs bankgiro-konto 255-6231, eller Swishas till 123 651 11 17.

De kan även betalas kontant till någon av våra tränare eller styrelsemedlemmar.
Kontakta oss om du behöver information om delårsbetalning.